დღეიდან რეგულაციების ნაწილი იხსნება

1 მარტიდან შეზღუდვების ნაწილი იხსნება.

უწყებათაშორისი სააკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საქართველოს მასშტაბით, მუშაობას განაახლებენ მუზეუმები და ბიბლიოთეკები.

ფუნქციონირებას აღადგენენ საჯარო და კერძო ბაღები.

კლინიკური, პრაქტიკული, ლაბორატორიული საქმიანობის აღდგენას და გამოცდების არადისტანციურად ​ჩატარებას შეძლებენ უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები.

ფუნქციონირებას 8 მარტიდან განაახლებენ რესტორნები შიდა სივრცეებში გარდა შაბათ-კვირისა.

მარიამ ოქროცვარიძე