ვიდეორეპორტაჟიჩემი სოფელი

რა როლს ასრულებენ მეწარმე ქალები რეგიონის განვითარებისათვის