მითი თუ რეალობა, რა ვიცით ნატოს და ევროკავშირის შესახებ – გამოკითხვა

მარიამ ოქროცვარიძე