ახალი ამბები

დაასახელეთ კახეთის მუნიციპალიტეტების სიმბოლოები – გამოკითხვა

კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტები ისტორიული მემკვიდრეობით, ბუნებრივი რესურსებით და ისტორიული ძეგლებით ერთმანეთისგან განსხვავდება. მიიღეთ გამოკითხვაში მონაწილეობა და დააფიქსირეთ თქვენი აზრი, თუ რა უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალიტეტის სიმბოლო.

Loading…