1. ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება მძღოლებს 50 ლარი დაუჯდებათ2004 წლიდან მათთვის ტექნიკური მდგომარეობის განსაზღვრის მიზნით გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება ნებაყოფლობითია.

ავტომობილის ტექნიკური მდგომარეობის ევროსტანდარტებთან შესაბამისობა, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებაა, მაგრამ მთავრობის გადაწყვეტილებას ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერების შემოღებაზე ეკოლოგიური საფუძველიც აქვს.

მანქანების ტექდათვალიერებას გარემოზე გამონაბოლქვის მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად არასაკმარისად მიიჩნევენ გარემოს საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები და ისინი საწვავის ხარისხის კონტროლს აუცილებლად მიიჩნევენ.