ახალი ამბებიღია სტუდია

რა ინფორმაციას ფლობენ ევროკავშირთან დაკავშირებით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდები

რა ინფორმაციას ფლობენ ევროკავშირთან დაკავშირებით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდები.

„მასალა მომზადებულია პროექტის „საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“ ფარგლებში. რომელსაც ახორციელებს „მედია ცენტრი კახეთი“ ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროგრამით TRANSITION დაფინანსებული ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაციის NESEHNUTÍ მხარდაჭერით. “პუბლიკაციის შინაარსი არ წარმოადგენს ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და დამოუკიდებელი სოციალური ეკოლოგიური მოძრაობის – NESEHNUTI-ს ოფიციალურ შეხედულებებს.”