რას ითვალისწინებს USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა

რას ითვალისწინებს USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა.