ექო საბჭოთა წარსულიდანექო საბჭოთა წარსულიდან- თენგიზ სიმაშვილთან ერთად.