მანანა ავალიშვილი-მეწარმემანანა ავალიშვილი, Berozas wine cellar/მარანი ბეროზას ღვინო – აგრო ტურისტული .ცენტრი. ღვინის წარმოება. გურჯაანი, სოფელი ველისციხე.