აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიებიდან

ორგანიზაცია ნაკრესმა დაიჭირა 6 ინდივიდი და შეაბა ტელემეტრიული საყელო, რაც ჯიხვების გადაადგილებაზე დაკვირვების შესაძლებლობას იძლევა. ეს ფაქტი საქართველოში მოხდა პირველად.

აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი მიეკუთვნება ღრურქიანების ოჯახს და თხების გვარს.

ლაგოდეხის ნაკრძალში დაახლოებით 500-600 ინდივიდი ბინადრობს და მიგრირებს საქართველო-დაღესტანის ტერიტორიებზე.

ფოტოს ავრცელებს სოციალურ ქსელში ორგანიზაცია “ნაკრესი”.

მარიამ ოქროცვარიძე