რა გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის – გადაცემა ,,გზა ევროპისკენ”

გადაცემა ,,გზა ევროპისკენ” – რა გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის – გამოწვევები და შესაძლებლობები.