ინტერმუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის დოკუმენტის გაცნობა საზოგადოებისთვის

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გაიმართა საკონსულტაციო საბჭოების გაერთიანებული შეხვედრა. პროექტის მიზანია სოციალურ სექტორში მრავალმხრივი პარტნიორობის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტების სამოქალაქო სექტორსა და ბიზნესს შორის

Read more