ვაკანსია მეცხოველეობის ფერმისა და სადემონსტრაციო ნაკვეთის თანამშრომლის შესარჩევად

სამუშაო ადგილი ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანას“  მეცხოველეობის ფერმა, სოფ. ზემო ხოდაშენი, ახმეტა, კახეთი ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია –

Read more