გიგოს გორაზე დახვრეტილი გიორგი ჭირაქაძეს ისტორია

გიგოს გორა უამრავი დახვრეტილი ადამიანის ამბავს ინახავს. ამ მძიმე ისტორიის, ბოლო მსხვერპლი, 77 წლის წინ დახვრეტილი გიორგი ჭირაქაძეა. ისტორიკოსი თენგიზ

Read more