სკოლამდელი აღზრდის დილემა- ჟურნალისტური გამოძიება

ნახევრად დანგრეული შენობები, ძველი და დამტვრეული სათამაშოები, ფეხმოტეხილი სკამები, მწირი სადილი, უგულვებელყოფილი ჰიგიენიური პირობები, მწყობრიდან გამოსული წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა, ცუდი სანიტარული და ჰიგიენური მდგომარეობა, – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეს ჩვეულებრივი სურათი ტიპურ მახასიათებლად იქცა საქართველოს ქალაქებისა და სოფლების საბავშვო-ბაღების უმეტესობაში. 

მედია კონტროლი შერჩევითი დაფინანსებით

ბოლო სამი წლის მანძილზე კახეთის რვა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ყოველგვარი ტენდერის ჩატარების გარეშე, ერთპიროვნულად, მედიის მოსახურებისათვის 800 000 ლარზე მეტი გაიხარჯა.

კახეთი წყლისმიერი ეპიდემიის წინაშე-ჟურნალისტური გამოძიება

უკანონო ნაგავსაყრელები, დაბინძურებული ზედაპირული წყლები, სათავე ნაგებობებთან ახლოს მდებარე სასაფლაოები და ქალაქის კანალიზაციები კახეთის სოფლებისა და ქალაქების მოსახლეობას სხადასხვა დაავადების საფრთხეს უქმნის.

უსარგებლო საზოგადოებრივ საპირფარეშოებში გაფლანგული ასობით ათასი ლარი

კახეთის ტურისტულ ზონებში საზოგადოებრივი ტუალეტების მოსაწყობად ასობით ათასი ლარი დაიხარჯა, თუმცა აღნიშნული საპირფარეშოები მხოლოდ სადღესასწაულო დღეებში ფუნქციონირებს, ტურისტებს კი თავიანთ შთაბეჭდილებებში საქართველოს ღირსშესანიშნაობების პარალელურად, ამ დაწესებულებების უარყოფით კონტექსტში განხილვა ხშირად უწევთ.
იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფო სერვისებისათვის სოლიდური ფინანსები გაიხარჯა, საზოგადოებრივი ტუალეტები ელემენტალურ პიროებებსაც ვერ აკმაყოფილებენ.

კახეთის საბავშვო ბაღები მწირი დაფინანსების ფონზე

კახეთში საბავშვო ბაღების შენობების დიდი ნაწილი სარეაბილიტაციოა, ზოგი კი ავარიული, ჰიგიენის ნორმები დაუცველია, კვება კალორიებზე არ არის გათვლილი და საკმაოდ ღარიბია

პარლამენტი ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე საკანონმდებლო პაკეტს დღეს კენჭს უყრის

საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც ფარული მიყურადებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით ახალ რეგულაციებს აწესებს, პირველი მოსმენით 16 მაისის პლენარულ სხდომაზე განიხილეს, მაგრამ კენჭი ვერ უყარეს, რადგან პარლამენტში კვორუმი არ შედგა. პლენარული სხდომა კენჭისყრის ჩასატარებლად 29 მაისისთვის დაინიშნა.