საჯარო სამსახურის რეფორმის სარგებელი და გამოწვევები

პირველი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელმაც მოაწესრიგა საჯარო სამსახურის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი საფუძვლები და განსაზღვრა მოსამსახურის სამართლებრივი მდგომარეობა, საქართველოში 1997 წლის 31 ოქტომბერს მიიღეს. ამის შემდეგ აღნიშნულმა კანონმა მრავალი ფრაგმენტული ცვლილება განიცადა, რომელიც არ […]

რა პრობლემებს მოაგვარებს მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმა?

ნარჩენების მართვის საკითხი გლობალურ გარემოსდაცვით, სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემას წარმოადგენს მსოფლიოში. ნარჩენებმა შეიძლება უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინონ როგორც გარემოზე, ისე ადამიანის ჯანმრთელობაზე ატმოსფერულ ჰაერში, ნიადაგში, ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებში ემისიების გზით. […]

კახეთის ხუთ მერიაში სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოები არ ფუნქციონირებს

თითქმის ერთი წელი გავიდა, რაც კახეთის მუნიციპალიტეტის მერები უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგნენ, თუმცა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოები მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში ამ დრომდე არ შექმნილა. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი მუნიციპალიტეტის მერს ავალდებულებს, ჩამოაყალიბოს სამოქალაქო მრჩეველთა […]

რა აქტივობებს ახორციელებს თელავის მუნიციპალიტეტი მოქალაქეთა ჩართულობის გასაზრდელად

თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის დაბალი ხარისხი კვლავ სერიოზულ პრობლემად რჩება. ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელება 4 წლის წინა დაიწყო, თუმცა ამ მიმართულბით მდგომარეობა უცვლელია. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროექტებისა […]

ელექტრონული პეტიცია – თვითმმართველობის საქმიანობაში ჩართულობის ინოვაციური შესაძლებლობა

თუ მოქალაქეს აქვს ინიციატივა და სურს მისი ხმა გაიგოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, რათა თემში სასიკეთო ცვლილებები დაიწყოს, მას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა თავად ჩაერთოს თვითმმართველობის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პეტიცია მოსახლეობას შესაძლებლობას აძლევს, […]

,,საჯარო მოხელეთა პროფესიული უნარ-ჩვევები საშუალოზე დაბალია“

საჯარო მოხელეების კვალიფიკაცია ქვეყნის წინაშე ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა. ექსპერტები მიუთითებენ, რომ ეფექტიანი თვითმმართველობის ჩამოყალიბებისთვის უმაღლესი განათლების მქონე მოხელეების არსებობა ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია, მოხელეებს გააჩნდეთ […]

წინანდლის მოსახლეობა – მიწისქვეშ კაბელს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ამონტაჟებენ

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის მოსახლეობა კომპანია ,,ენერგო პრო ჯორჯიას“ უპირისპირდება. 

ეხმარებიან თუ არა კახეთის თვითმმართველობები აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებს?

გიორგი ანწუხელიძე, ბესიკ მამიაური, ზურაბ ბალაშვილი, გოგა აბრამიშვილი, გელა მებაღიშვილი, ზურაბ ტურაშვილი, დავით ელიზაბარაშვილი, ილია შავერდაშვილი, გიორგი კირაკოზაშვილი, რევაზ მამისაშვილი – ეს კახეთის რეგიონიდან იმ ადამიანების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს გარდაიცვალნენ.