საგარეჯოს 44 – ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის აქგიტაციის ფაქტი დაფიქსირდა

დამკვირვებელთა ინფორმაციით, ადგილი ჰქონდა საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა აგიტაციას, რაც საქართველოს კანომდებლობით იკრძალება.

Read more

მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტი დაიწყო

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე ბიზნესის განვითარება მეწარმე სუბიექტების მატერიალური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით.

Read more